Het lidmaatschap bedraagt: € 325 ex. BTW per persoon/ bedrijf, voor vier bijeenkomsten.
Leden van GroentenFruit Huis betalen € 275 ex. BTW per persoon/ bedrijf, voor vier bijeenkomsten.

Vul onderstaand formulier in wanneer u een lidmaatschap wilt aanvragen voor het AGF Trendcafé.

Organisatie
Organisatie
Postadres
Postcode
Telefoonnummer
Plaats
Factuuradres
Gelijk aan bovenstaand janee
(indien gelijk aan bovenstaand adres, dan niet invullen)
Factuuradres
Postcode
Plaats
Contactgegevens deelnemer
Functie
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode/Plaats
Geboortedatum
E-mail
Zakelijk e-mail
Telefoon
Lid van GroentenFruit Huis (svp aankruisen als u lid bent van GroentenFruit Huis)
Ik wil de correspondentie van het AGF Trendcafé ontvangen op mijn
Zakelijk adresPrivé adres