Met als titel ‘AGF Trendcafé’ ziet in 2013 een nieuw, professioneel ketenplatform het levenslicht. Ketensamenwerking, voor- en achterwaartse integratie, netwerkverbreding, trendspotting, innovatie en sectoroverstijgende inspiratie; allemaal kenmerken die van toepassing zijn op dit nieuwe initiatief voor de gehele groente- en fruitsector.

Inspirerende bijeenkomsten

Vier keer per jaar wordt er op een dinsdagmiddag (tussen 16.00 – 19.00 uur) een bijeenkomst georganiseerd door het AGF Trendcafé. Diverse gastsprekers van binnen en buiten de AGF-sector verzorgen op een inspirerende manier colleges en gaan met u in discussie over uiteenlopende onderwerpen. Een aantal bijeenkomsten worden gekoppeld aan een excursie op een innovatief bedrijf. Na iedere bijeenkomst is er ruim tijd om verder te discussiëren en te netwerken.

De afgelopen jaren stonden interessante bijeenkomsten op het programma bij o.a. de Amsterdamse Foodhallen, De Verspillingsfabriek, Havenbedrijf Rotterdam, Jumbo Food Markt, Landmarkt en het Europees Parlement. 

Meer informatie over het lidmaatschap van het AGF Trendcafé.

Een initiatief van

De initiatiefnemers en organisatoren van het AGF Trendcafé staan garant voor een kwalitatieve, verrijkende, ketenbrede aanpak van de bijeenkomsten. Het platform is een initiatief van: