Spring naar inhoud

Doelstelling

Eerste doelstelling is de oprichting van een nieuw, professioneel ketenplatform voor de AGF-branche. Streven voor het eerste jaar is 125 leden, afkomstig uit alle geledingen van de sector. Leden worden exclusief uitgenodigd voor een viertal leerzame en inspirerende bijeenkomsten verspreid over het jaar; maart, mei, september en november. Tijdstip van de bijeenkomsten is doorgaans tussen 16.00 – 19.00 uur, op locaties verspreid over Nederland. Diverse gastsprekers van binnen- en buiten de AGF-sector zullen op een inspirerende manier colleges verzorgen en met u in discussie gaan over uiteenlopende onderwerpen. Tevens zal een aantal bijeenkomsten worden gekoppeld aan een excursie op een innovatief en inspirerend bedrijf binnen of buiten de AGF-sector. Na iedere bijeenkomst is er ruim tijd om verder te discussiëren en te netwerken.

De initiatiefnemers en organisatoren van het AGF Trendcafé staan garant voor een kwalitatieve, verrijkende, ketenbrede aanpak van de bijeenkomsten. Het platform is namelijk een initiatief van:

  • GroentenFruit Huis, belangenbehartiger van de groente- en fruitsector
  • Maurice Wubben